graduated w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła graduated w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.graduate RZECZOW. [Brit ˈɡradʒʊət, ˈɡradjʊət, Am ˈɡrædʒ(ə)wət]

II.graduate CZASOW. przech. [Brit ˈɡradʒʊeɪt, ˈɡradjʊeɪt, Am ˈɡrædʒəˌweɪt]

III.graduate CZASOW. nieprzech. [Brit ˈɡradʒʊeɪt, ˈɡradjʊeɪt, Am ˈɡrædʒəˌweɪt]

Tłumaczenia dla hasła graduated w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

graduated w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła graduated w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła graduated w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

graduated Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

graduated Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła graduated w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文