angielsko » niemiecki

daugh·ter [ˈdɔ:təʳ, Am ˈdɑ:t̬ɚ] RZECZOW.

ˈdaugh·ter board RZECZOW. COMPUT

ˈdaugh·ter lan·guage RZECZOW. LING

daughter tumour, metastasis [metˈæstəsɪs] RZECZOW.

ˈdaugh·ter-in-law <pl daughters-in-law> RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文