angielsko » niemiecki

I . full [fʊl] PRZYMIOT.

7. full (busy and active):

II . full [fʊl] PRZYSŁ. inv

ˈfull-size(d) PRZYMIOT. inv

1. full-size(d) (life-sized):

2. full-size(d) (of normal size):

chock-ˈfull PRZYMIOT. pred fam

2. chock-full fig (crammed):

kalorien-/vitaminreich

ˈcram-full PRZYMIOT. pred

full ˈage RZECZOW. LAW

full-ˈblood·ed PRZYMIOT.

1. full-blooded (vigorous):

2. full-blooded (wholehearted):

3. full-blooded attr (of descent):

full-ˈblown PRZYMIOT.

2. full-blown (in bloom):

I . full ˈboard Brit RZECZOW. no pl

II . full ˈboard Brit PRZYMIOT. inv

full ˈbore PRZYSŁ. esp Am

full-ˈcalo·rie PRZYMIOT. attr, inv

full ˈdress RZECZOW. no pl MILIT

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文