francusko » niemiecki

II . sans [sɑ͂] PRZYSŁ. fam

sans-abri [sɑ͂zabʀi] RZECZOW. m inv

I . sans-cœur [sɑ͂kœʀ] PRZYMIOT. inv

II . sans-cœur [sɑ͂kœʀ] RZECZOW. mf inv

sans-culotte <sans-culottes> [sɑ͂kylɔt] RZECZOW. m HIST

sans-emploi [sɑ͂zɑ͂plwa] RZECZOW. m inv

sans-façon [sɑ͂fasɔ͂] RZECZOW. m inv

sans-faute [sɑ͂fot] RZECZOW. m inv

sans-fil [sɑ͂fil] RZECZOW. m inv

sans-filiste <sans-filistes> [sɑ͂filist] RZECZOW. mf

I . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] PRZYMIOT. inv

II . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] RZECZOW. m sans pl (désinvolture)

III . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] RZECZOW. mf inv (personne désinvolte)

sans-grade <sans-grade[s]> [sɑ͂gʀad] RZECZOW. mf fam

sans-logis <pl sans-logis> [sɑ͂lɔʒi] RZECZOW. mf soutenu

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文