I w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła I w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I ZAIMEK I is almost always translated by je which becomes j' before a vowel or mute h: I closed the door = j'ai fermé la porte. The emphatic form is moi.
For exceptions and particular uses see below.
:

Tłumaczenia dla hasła I w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła I w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła I w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

I Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文