Remote w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Remote w angielski»francuski słowniku

I.remote [Brit rɪˈməʊt, Am rəˈmoʊt] RZECZOW.

II.remote [Brit rɪˈməʊt, Am rəˈmoʊt] PRZYMIOT.

Remote w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Remote w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

remote <-er, -est [or more remote, most remote]> [rɪˈməʊt, Am -ˈmoʊt] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła Remote w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Remote Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文