за w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła за w bg»niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecki»bg)

5. за (предназначение):

zu +dat

8. за (обект на действие):

an +akk , um +akk

Zwroty:

  за почест! ВОЕН
  für +akk
  zu +dat
  dank +gen o dat
  über +akk

  II.за PRZYSŁ. (в подкрепа на нщ)

  III.за RZECZOW. ср (аргумент в подкрепа на нщ)

  Междунаро̀дна асоциа̀ция за развѝтие ЮР

  Междунаро̀дна асоциа̀ция за ма̀ркетинг ЮР, ИКОН

  Междунаро̀дна организа̀ция за интелектуа̀лна со̀бственост ЮР

  Междунаро̀ден институ̀т за унифика̀ция на ча̀стното ЮР

  Междунаро̀дна слу̀жба за проу̀чване и изслѐдване ЮР, ИКОН

  Tłumaczenia dla hasła за w niemiecki»bg słowniku (Przełącz na bg»niemiecki)

  за Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

  Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

  Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

  Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

  Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文