Tłumaczenia dla hasła préférez-vous w angielski»francuski słowniku

I.rather [Brit ˈrɑːðə, Am ˈræðər] PRZYSŁ.

1. rather (somewhat, quite):

2. rather (more readily, preferably):

II.rather [Brit ˈrɑːðə, Am ˈræðər] WYKRZYK. dated Brit

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文