francusko » niemiecki

I . avant [avɑ͂] PRZYIMEK

2. avant (devant):

3. avant (exprimant la priorité):

V . avant [avɑ͂] PRZYMIOT. inv (opp: arrière)

avant-bras <pl avant-brasavant-bras> [avɑ͂bʀɑ] RZECZOW. m

avant-centre <avants-centres> [avɑ͂sɑ͂tʀ] RZECZOW. m

avant-coureur <avant-coureurs> [avɑ͂kuʀœʀ] PRZYMIOT.

I . avant-dernier (-ière) <avant-derniers> [avɑ͂dɛʀnje, -jɛʀ] PRZYMIOT.

II . avant-dernier (-ière) <avant-derniers> [avɑ͂dɛʀnje, -jɛʀ] RZECZOW. m, f

avant-dernier (-ière)
Vorletzte(r) f(m)

avant-garde <avant-gardes> [avɑ͂gaʀd] RZECZOW. ż

2. avant-garde (tête d’un groupe):

Leader m

avant-gardisme [avɑ͂gaʀdism] RZECZOW. m

avant-gardiste [avɑ͂gaʀdist] RZECZOW. mf

avant-goutNO <avant-gouts> [avɑ͂gu], avant-goûtOT <avant-goûts> RZECZOW. m

avant-hier [avɑ͂tjɛʀ] PRZYSŁ.

avant-main <avant-mains> [avɑ͂mɛ͂] RZECZOW. ż

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文