wrinkled w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wrinkled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

wrinkled [Brit ˈrɪŋk(ə)ld, Am ˈrɪŋkld] PRZYMIOT.

I.wrinkle [Brit ˈrɪŋk(ə)l, Am ˈrɪŋk(ə)l] RZECZOW.

wrinkle up CZASOW. [Brit ˈrɪŋk(ə)l -, Am ˈrɪŋk(ə)l -]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła wrinkled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wrinkled w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wrinkled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

wrinkled [ˈrɪŋkld], wrinkly [ˈrɪŋklɪ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła wrinkled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wrinkled Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文