Herman w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Herman w francuski»angielski słowniku

doberman [dɔbɛʀman] RZECZOW. m

I.permanent (permanente) [pɛʀmanɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

2. permanent (qui se maintient):

II.permanent (permanente) [pɛʀmanɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

therm|al (thermale) <mpl thermaux> [tɛʀmal, o] PRZYMIOT.

barman <pl barmen, barmans> [baʀman, mɛn, manz] RZECZOW. m

Birman (Birmane) [biʀmɑ̃, an] RZECZOW. m (ż)

I.birman (birmane) [biʀmɑ̃, an] PRZYMIOT.

I.anglo-normand (anglo-normande) <mpl anglo-normands> [ɑ̃ɡlonɔʀmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT. HIST

Herman w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Herman w francuski»angielski słowniku

thermal(e) <-aux> [tɛʀmal, o] PRZYMIOT.

permanent(e) [pɛʀmanɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

1. permanent (constant, continu):

barman <s [ou -men]> [baʀman, -mɛn] RZECZOW. m

thermos [tɛʀmos] RZECZOW. m o f

dormant(e) [dɔʀmɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

normand(e) [nɔʀmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

anglo-normand(e) <anglo-normands> [ɑ̃glonɔʀmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

Anglo-normand(e) <Anglo-normands> [ɑ̃glonɔʀmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

Germain(e) [ʒɛʀmɛ̃, ɛn] RZECZOW. m(ż)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文