libérale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła libérale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.libér|al (libérale) <mpl libéraux> [libeʀal, o] PRZYMIOT.

II.libér|al (libérale) <mpl libéraux> [libeʀal, o] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też profession

profession [pʀɔfesjɔ̃] RZECZOW. ż

social-libéral (sociale-libérale) <mpl sociaux-libéraux> [sɔsjallibeʀal, o] PRZYMIOT. RZECZOW. m (ż) POL

Tłumaczenia dla hasła libérale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

libérale w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文