robes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła robes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. robe (couleur du vin):

colour Brit
robe Am

robe-tablier <pl robes-tabliers> [ʀɔbtablije] RZECZOW. ż

robe-sac <pl robes-sacs> [ʀɔbsak] RZECZOW. ż

garde-robe <pl garde-robes> [ɡaʀdəʀɔb] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła robes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

robes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła robes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła robes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

robes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文