angielsko » niemiecki

ˈage·ing sched·ule, ˈag·ing sched·ule Am RZECZOW. FIN

anti-ˈage·ing, Am anti-ˈag·ing PRZYMIOT. inv

ˈcred·it ag·ing RZECZOW. no pl

aging method RZECZOW. TRANSPROC

Słownictwo specjalistyczne

credit aging RZECZOW. INV-FIN

Słownictwo specjalistyczne

dispute aging RZECZOW. ECOLAW

Słownictwo specjalistyczne

I . age [eɪʤ] RZECZOW.

AGE [ˌeɪʤi:ˈi:] RZECZOW.

AGE GASTR, MED skrót od advanced glycation end product

AGE

age-gap [ˈeɪʤgæp] RZECZOW. modifier Brit fam

age-group [ˈeɪʤˌgru:p] PRZYMIOT. attr, inv

2. age-group SOCIOL:

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文