niemiecko » angielski

äl·ter [ˈɛltɐ] PRZYMIOT.

1. älter komp von alt

Zobacz też alt

alt <älter, älteste(r,s)> [alt] PRZYMIOT.

5. alt (gebraucht):

alt
old

9. alt attr (ehemalig):

alt
old

Al·te(r) [ˈaltə, -tɐ] RZECZOW. ż(m) dekl wie adj

3. Alte(r) fam (Vorgesetzter):

4. Alte(r) pl (die Ahnen):

5. Alte(r) pl ZOOL (Tiereltern):

alt <älter, älteste(r,s)> [alt] PRZYMIOT.

5. alt (gebraucht):

alt
old

9. alt attr (ehemalig):

alt
old

Zobacz też Altbier

Alt·bier RZECZOW. nt

Alt-Taste RZECZOW. ż INFORM

wie viel, wieviel (alt)

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文