angielsko » włoski

Tłumaczenia dla hasła „lay“ w angielsko » włoski słowniku (Przełącz na włosko » angielski)

I . lay1 [leɪ] RZECZOW.

2. lay vulg:

III . lay1 <laid, laid> [leɪ] CZASOW. nieprzech.

lay2 [leɪ] PRZYMIOT.

1. lay (not professional):

lay

2. lay REL:

lay
laico, -a

lay3 [leɪ] CZASOW.

lay pt of lie :

Zobacz też lie , lie

II . lie2 [laɪ] RZECZOW.

I . lie1 <-y-> [laɪ] CZASOW. nieprzech.

II . lie1 <-y-> [laɪ] CZASOW. przech.

lay about CZASOW. przech.

lay away CZASOW. przech.

1. lay away (save):

2. lay away (at department store):

lay down CZASOW. przech.

2. lay down (establish):

lay into CZASOW. przech. inf

1. lay into (assault, criticize):

2. lay into (eat):

I . lay off CZASOW. przech. (employee)

lay on CZASOW. przech.

1. lay on (provide):

2. lay on sl (reveal):

dire qc a qu

lay open CZASOW. przech.

1. lay open (uncover):

2. lay open (expose):

lay out CZASOW. przech.

1. lay out (organize):

2. lay out (explain):

3. lay out (spread out):

4. lay out (prepare for burial):

5. lay out inf (knock unconscious):

6. lay out inf money:

lay over CZASOW. nieprzech.

lay to CZASOW. nieprzech. NAUT

lay up CZASOW. przech.

1. lay up (store):

3. lay up inf in bed:

re-lay [ˌri:·ˈleɪ] CZASOW. przech.

I . lie1 <-y-> [laɪ] CZASOW. nieprzech.

II . lie1 <-y-> [laɪ] CZASOW. przech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文