négligé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła négligé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.négligé (négligée) [neɡliʒe] CZASOW. pp

négligé → négliger

II.négligé (négligée) [neɡliʒe] PRZYMIOT.

Zobacz też négliger

Tłumaczenia dla hasła négligé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

négligé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła négligé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła négligé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

négligé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文