Słownik ortografii niemieckiej

I . vọn PREP +Dat.

II . vọn PRZYSŁ. umg norddt

von·se̱i̱·ten, von Se̱i̱·ten PRZYSŁ. geh

die Bụcht von An·tal·ya <-> [-ɑnˈtɑljɑ]

die Bụcht von Ben·ga·len [-bɛŋˈgɔːl]

Li̱e̱·big, Jụs·tus von

die Schwes·ter-vọn-Re·la·ti·on SPRACHWISS

die Stra̱·ße von Gib·rạl·tar, die Stra̱·ße von Gi·brạl·tar

der Von-bịs-Preis WIRTSCH

die Von-bịs-Span·ne WIRTSCH

Ar·dẹnne, Mạn·fred von

Bịs·marck, Ọt·to Fụ̈rst von

Cha·mis·so, A̱del·bert von

Drọs·te-Hụ̈ls·hoff, An·nẹt·te von

E̱i̱·chen·dorff, Jo·seph von

Erạs·mus von Rot·ter·dạm

Nie możesz znaleźć słowa w Słowniku ortografii niemieckiej?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文