camps w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła camps w angielski»francuski słowniku

camps w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła camps w angielski»francuski słowniku

I.camp2 [kæmp] THEAT, SOCIOL RZECZOW. no pl, no art (theatrical style)

camps Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be/go on camp Brit

camps Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła camps w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文