Insurance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Insurance w francuski»angielski słowniku

instance [ɛ̃stɑ̃s] RZECZOW. ż

assurance-crédit <pl assurances-crédit> [asyʀɑ̃skʀedi] RZECZOW. ż

assurance-vie <pl assurances-vie> [asyʀɑ̃svi] RZECZOW. ż

assurance [asyʀɑ̃s] RZECZOW. ż

2. assurance:

5. assurance (en alpinisme):

coassurance [koasyʀɑ̃s] RZECZOW. ż

bancassurance [bɑ̃kasyʀɑ̃s] RZECZOW. ż

réassurance [ʀeasyʀɑ̃s] RZECZOW. ż

insurger <s'insurger> [ɛ̃syʀʒe] CZASOW. zwrotny

endurance [ɑ̃dyʀɑ̃s] RZECZOW. ż

fulgurance [fylɡyʀɑ̃s] RZECZOW. ż liter

Insurance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Insurance w francuski»angielski słowniku

instance [ɛ̃stɑ̃s] RZECZOW. ż

insurgé(e) [ɛ̃syʀʒe] PRZYMIOT. RZECZOW. m(ż)

assurance [asyʀɑ̃s] RZECZOW. ż

endurance [ɑ̃dyʀɑ̃s] RZECZOW. ż

ignorance [iɲɔʀɑ̃s] RZECZOW. ż

attirance [atiʀɑ̃s] RZECZOW. ż

gérance [ʒeʀɑ̃s] RZECZOW. ż (gestion)

Insurance Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文