niemiecko » francuski

Moos <-es, -e> [moːs] RZECZOW. nt

1. Moos BOT:

mousse ż

2. Moos kein Pl. sl (Geld):

pognon m pop

Mops <-es, Möpse> [mɔps, Plː ˈmœpsə] RZECZOW. m

1. Mops ZOOL:

carlin m

2. Mops fam (dicker Mensch):

3. Mops Pl sl (Brüste):

nichons mpl fam

Mais <-es, -e> [maɪs] RZECZOW. m

mono [ˈmoːno] PRZYMIOT.

mono inv

mies [miːs] PRZYMIOT. fam

1. mies (schlecht):

minable fam

2. mies (krank):

Ibis <-, -se> [ˈiːbɪs] RZECZOW. m ZOOL

Iris1 <-, -> [ˈiːrɪs] RZECZOW. ż BOT

moin nordd
moin nordd

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文