Tłumaczenia dla hasła „nseres“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

wir

unser → unser, → uns[e]re, → unser

1. eures → euer, → eu[e]re, → euer

2. eures → euere(r, s)

Zobacz też S , euere(r, s) , euer

euer → euer, → eu[e]re, → euer

ihrer → ihre(r, s)

ihrer → ihre(r, s)

wir

seines → seine(r, s)

Zobacz też seiner , S

seiner → seine(r, s)

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文