30% w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła 30% w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła 30% w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

30% w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła 30% w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła 30% w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

30% Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

1.30am local time Brit
1:30 a.m. local time Am
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文