niemiecko » hiszpański

sein <ist, war, gewesen> [zaɪn] CZASOW. nieprzech. +sein

Sein <-s, ohne pl > [zaɪn] RZECZOW. nt

Sein PHILOS
ser m

III . auf [aʊf] PRZYSŁ.

2. auf fam (nicht im Bett):

3. auf fam (offen, geöffnet):

auf

4. auf (aufwärts):

auf
auf!

auf sein, auf|seinSP irr CZASOW. nieprzech.

1. auf sein fam (nicht im Bett):

2. auf sein fam (offen, geöffnet):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文