Tłumaczenia dla hasła „musst“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

mụ̈ssen1 <muss, musste, müssen> [ˈmʏsən] CZASOW. przech. +modal

2. müssen (notwendig sein):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文