discharged w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła discharged w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.discharge RZECZOW. [Brit ˈdɪstʃɑːdʒ, dɪsˈtʃɑːdʒ, Am ˈdɪsˌtʃɑrdʒ]

II.discharge CZASOW. przech. [Brit dɪsˈtʃɑːdʒ, Am dɪsˈtʃɑrdʒ]

III.discharge CZASOW. nieprzech. [Brit dɪsˈtʃɑːdʒ, Am dɪsˈtʃɑrdʒ]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła discharged w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

discharged w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła discharged w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.discharge [ˈdɪstʃɑ:dʒ, Am ˈdɪstʃɑ:rdʒ] RZECZOW. no pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła discharged w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

discharged Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

discharged z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła discharged w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文