familières w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła familières w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.famil|ier (familière) [familje, ɛʀ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła familières w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
peu familier/-ière (with de)
familier/-ière
familier/-ière (to à)
familier/-ière
chummy pej
familier/-ière

familières w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła familières w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

familier (-ière) [familje, -jɛʀ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła familières w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

familières Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文