casual w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła casual w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.casual [Brit ˈkaʒjʊəl, Am ˈkæʒuəl] RZECZOW.

III.casual [Brit ˈkaʒjʊəl, Am ˈkæʒuəl] PRZYMIOT.

smart casual [smɑːt ˈkaʒjʊəl, Amˌsmɑrt ˈkæʒuəl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła casual w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

casual w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła casual w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła casual w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

casual Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文