lapins: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lapins: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też pet

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lapins: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dents fpl de lapin pej
bunny, a. bunny rabbit childspeak

lapins: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lapins: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
cage à lapin péj inf (H.L.M.)
cage à lapin péj inf (H.L.M.)

Tłumaczenia dla hasła lapins: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lapins: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cage à lapin péj inf (H.L.M.)
cage à lapin péj inf (H.L.M.)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文