leap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła leap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.leap <prét, part passé leapt, leaped [liːpt, lept] > [Brit liːp, Am lip] CZASOW. przech.

III.leap <prét, part passé leapt, leaped [liːpt, lept] > [Brit liːp, Am lip] CZASOW. nieprzech.

leap around CZASOW. [Brit liːp -, Am lip -], leap about CZASOW.

I.leap at CZASOW. [Brit liːp -, Am lip -] fig (leap at [sth])

leap in CZASOW. [Brit liːp -, Am lip -] (with answer, retort)

Tłumaczenia dla hasła leap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

leap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła leap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.leap <leapt, leapt [or Am leaped, leaped]> [li:p] CZASOW. nieprzech.

II.leap <leapt, leapt [or Am leaped, leaped]> [li:p] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła leap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

leap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文