sterling's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sterling's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.sterling [Brit ˈstəːlɪŋ, Am ˈstərlɪŋ] RZECZOW. FIN

II.sterling [Brit ˈstəːlɪŋ, Am ˈstərlɪŋ] PRZYMIOT. attr (excellent)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sterling's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sterling's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sterling's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też pound1, pound3, pound2

pound2 [paʊnd] RZECZOW. (place for stray animals, cars)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sterling's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sterling's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文