méritée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła méritée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mériter personne, action estime, encouragements, récompense, punition:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła méritée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

méritée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła méritée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła méritée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

méritée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文