smells: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła smells: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.smell <prét, part passé smelled, smelt Brit > [Brit smɛl, Am smɛl] CZASOW. przech.

III.smell <prét, part passé smelled, smelt Brit > [Brit smɛl, Am smɛl] CZASOW. nieprzech.

I.smell out CZASOW. [Brit smɛl -, Am smɛl -] (smell [sth] out, smell out [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła smells: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

smells: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła smells: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.smell <smelt, smelt Brit, Aus [or -ed, -ed Am, Aus ]> [smel] RZECZOW.

II.smell <smelt, smelt Brit, Aus [or -ed, -ed Am, Aus ]> [smel] CZASOW. nieprzech.

III.smell <smelt, smelt Brit, Aus [or -ed, -ed Am, Aus ]> [smel] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła smells: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

smells: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文