trapped w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trapped w angielski»francuski słowniku

II.trap <part prés trapping; prét, part passé trapped> [Brit trap, Am træp] CZASOW. przech.

III.trap <part prés trapping; prét, part passé trapped> [Brit trap, Am træp] CZASOW. nieprzech. HUNT

II.booby trap <part prés booby trapping; prét, part passé booby trapped> CZASOW. przech. MILIT

trapped w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trapped w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła trapped w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

trapped Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文