niemiecko » polski

ịm [ɪm] KONTR

im → in dem, → in

Zobacz też in , in

ịn2 [ɪn] PRZYMIOT. fam

I . ịn1 [ɪn] PRZYIMEK +dat

IM <‑[s], ‑[s]; ‑, ‑[s]> [iː​ˈʔɛm] RZECZOW. mf

IM HIST Abk. von inoffizieller Mitarbeiter

IM

ganz im Ernst FORMA ŚCIĄGN.

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文