niemiecko » polski

SchlọssNP <‑es, Schlösser> [ʃlɔs, pl: ˈʃlœsɐ] RZECZOW. nt, SchlọßSP RZECZOW. nt <‑sses, Schlösser>

2. Schloss (Vorhängeschloss):

3. Schloss (Verschluss: eines Koffers):

4. Schloss (Burg, Palast):

zamek m

schlọssNP [ʃlɔs] CZASOW. przech., nieprzech., zwrotny, schlọßSP CZASOW. przech., nieprzech., zwrotny

schloss imp von → schließen

Zobacz też schließen

I . schli̱e̱ßen <schließt, schloss, geschlossen> [ˈʃliːsən] CZASOW. przech.

5. schließen (schlussfolgern):

6. schließen ELEK (anschließen):

III . schli̱e̱ßen <schließt, schloss, geschlossen> [ˈʃliːsən] CZASOW. zwrotny

1. schließen (geschlossen werden):

2. schließen (sich anschließen):

I . schli̱e̱ßen <schließt, schloss, geschlossen> [ˈʃliːsən] CZASOW. przech.

5. schließen (schlussfolgern):

6. schließen ELEK (anschließen):

III . schli̱e̱ßen <schließt, schloss, geschlossen> [ˈʃliːsən] CZASOW. zwrotny

1. schließen (geschlossen werden):

2. schließen (sich anschließen):

Zobacz też geschlossen

I . geschlọssen [gə​ˈʃlɔsən] CZASOW. przech., nieprzech., zwrotny

geschlossen pp von schließen

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文