angielsko » polski

IT [ˌaɪˈti:] RZECZOW.

IT short for Information Technology

IT

II . it [ɪt] pers pron

3. it (time):

4. it (weather):

5. it (distance):

6. it (empty subject):

7. it (passive subject):

it is said that...

8. it (non-specific object):

9. it (right thing):

10. it (the end):

it's [ɪts] poss pron

1. it's = it is, be

2. it's = it has, have

Zobacz też have up , have over , have out , have on , have off , have in , have around , have , be , be

have up CZASOW. przech. passive Brit inf

have out CZASOW. przech. inf

1. have out (remove):

2. have out (argue):

have on CZASOW. przech.

1. have on (wear):

2. have on (use):

3. have on (possess information):

4. have on Brit inf (fool):

have off CZASOW. przech. Brit inf

II . have <has, had, had> [hæv, həv] CZASOW. posiłk.

be2 <was/were, been> [bi:, bi] CZASOW. posiłk.

4. be (expressing arrangement):

5. be (expresses destiny):

6. be (expressing obligation):

7. be (in conditionals):

if I were you,...
were I to refuse,... form

8. be (in question tags):

be1 <was/were, been> [bi:, bi] CZASOW. nieprzech.

3. be (in cost, price):

be

4. be (indicating time):

5. be (indicating age):

7. be (expresses possibility):

can it be that... form

8. be (in instructions):

kto ma to robić [perf z-] ?
what am I to do?
co mam (z)robić?

9. be (impersonal use):

to ja

IT area RZECZOW. INFOR

IT infrastructure RZECZOW. INFOR

IT level RZECZOW. INFOR

IT project RZECZOW. INFOR

IT sector RZECZOW. EKON

I . do-it-yourself RZECZOW. no pl

II . do-it-yourself PRZYMIOT.

know-it-all RZECZOW. AM

hoof it CZASOW.

Hasło od użytkownika
hoof it inf idiom

give it a burl CZASOW.

Hasło od użytkownika
give it a burl (give it a try) Aus inf idiom

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文