francusko » niemiecki

II . passé [pɑse] PRZYIMEK (après)

passé(e) [pɑse] PRZYMIOT.

1. passé (dernier):

passé(e)
letzte(r, s)
passé(e)
vergangene(r, s)

2. passé (révolu):

passé(e)

3. passé (délavé):

4. passé (délavé par le soleil):

passé(e)

5. passé (délavé au lavage):

passé(e)

passe ż

passe → gâche

passe1 [pɑs] RZECZOW. m fam

passe skrót od passe-partout

Zobacz też passe-partout

I . passe-partout [pɑspaʀtu] PRZYMIOT. inv fig

II . passe-partout [pɑspaʀtu] RZECZOW. m inv

1. passe-partout (clé):

2. passe-partout ART:

II . passe2 [pɑs]

passe fig:

passe-passe

passe-passe → tour

Zobacz też tour , tour , tour

tour3 [tuʀ] RZECZOW. ż

1. tour (monument):

Turm m

2. tour MILIT:

3. tour (immeuble):

4. tour ECHECS:

Turm m

tour2 [tuʀ] RZECZOW. m TECH

tour1 [tuʀ] RZECZOW. m

6. tour (tournure):

8. tour (séance):

Runde ż

9. tour MUS vieilli:

10. tour POL:

11. tour SPORT:

Zwroty:

à tour de bras

passe-droit <passe-droits> [pɑsdʀwa] RZECZOW. m

passe-lacet <passe-lacets> [pɑslasɛ] RZECZOW. m

passe-montagne <passe-montagnes> [pɑsmɔ͂taɲ] RZECZOW. m

I . passe-partout [pɑspaʀtu] PRZYMIOT. inv fig

II . passe-partout [pɑspaʀtu] RZECZOW. m inv

1. passe-partout (clé):

2. passe-partout ART:

passe-plat <passe-plats> [pɑspla] RZECZOW. m

passe-temps <pl passe-temps> [pɑstɑ͂] RZECZOW. m

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文