well-organized w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła well-organized w francuski»angielski słowniku

I.réglé (réglée) [ʀeɡle] CZASOW. pp

réglé → régler

II.réglé (réglée) [ʀeɡle] PRZYMIOT.

III.réglé (réglée) [ʀeɡle]

Zobacz też régler

1. régler (payer):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

well-organized w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文