angielsko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „close“ w angielsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » angielski)

I . close1 [kləʊs, Am kloʊs] PRZYMIOT. usu pred

12. close (mean):

knauserig pej

13. close (almost):

close to [or on] ...
nahezu ...
close to [or on] ...
fast ...

14. close LING:

I . close2 [kləʊz, Am kloʊz] CZASOW. przech.

I . close out CZASOW. przech.

1. close out (prevent from entering):

2. close out Am (bring to an end):

3. close out Am (get rid):

to close out sth

II . close out CZASOW. nieprzech. ECON, FIN

II . close up CZASOW. przech. to close up sth

1. close up (shut securely):

to close up sth

2. close up (shut completely):

to close up sth

I . close-ˈby PRZYMIOT. pred

II . close-ˈby PRZYSŁ.

close ˈcom·pa·ny RZECZOW. Brit ECON

close cor·po·ˈra·tion RZECZOW. Am ECON

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文