niemiecko » angielski

Tłumaczenia dla hasła „diese“ w niemiecko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » niemiecki)

die·se, die·ser, die·ses [ˈdi:zə] ZAIMEK dem

1. diese substantivisch (der/die/das hier):

2. diese substantivisch (der/die/das dort):

3. diese substantivisch, pl (die hier):

4. diese substantivisch, pl (die dort):

diese [da]

5. diese attr, sing (der/die/das hier):

6. diese attr, pl (die hier):

8. diese attr, pl (die dort):

Zobacz też Tag , Tag , Nacht

Tag1 <-[e]s, -e> [ta:k, pl ta:gə] RZECZOW. m

1. Tag (Abschnitt von 24 Stunden):

Tag
day
alle Tage fam
a day off
to feel ... today

7. Tag BERGB:

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文