gagnante w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gagnante w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.gagnant (gagnante) [ɡaɲɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.gagnant (gagnante) [ɡaɲɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

gagnant-gagnant [ɡaɲɑ̃ɡaɲɑ̃] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła gagnante w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
gagnant/-e m/ż
to be the winner(s) SPORT, HORSE
to be on to a winner HORSE fig
gagnant/-e m/ż
gagnant/-e m/ż
conqueror SPORT
gagnant/-e m/ż

gagnante w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gagnante w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła gagnante w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gagnante Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文