sucrée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sucrée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.se sucrer CZASOW. zwrotny slang

I.sucré (sucrée) [sykʀe] PRZYMIOT.

rock
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sucrée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sucrée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sucrée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.sucrer [sykʀe] CZASOW. nieprzech. (rendre sucré)

Tłumaczenia dla hasła sucrée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sucrée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文