chapea w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chapea w francuski»angielski słowniku

I.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo] RZECZOW. m

II.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo] WYKRZYK. inf

III.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo]

IV.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo]

Zobacz też baver

Zobacz też chapeauter

I.chapel|ier (chapelière) [ʃapəlje, ɛʀ] PRZYMIOT.

II.chapel|ier (chapelière) [ʃapəlje, ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

2. chapelet:

chapea w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chapea w francuski»angielski słowniku

Aix-la-Chapelle [ɛkslaʃapɛl] RZECZOW.

chapelier (-ière) [ʃapəlje, -jɛʀ] RZECZOW. m, f

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文