francusko » niemiecki

haut(e) [ˊo, ˊot] PRZYMIOT.

2. haut (en position élevée):

4. haut GEOG:

Hoch-
haut(e) Rhin
Ober-

10. haut (héroïque):

Haut-Palatinat [ˊopalatina] RZECZOW. m

haut-relief <hauts-reliefs> [ˊoʀəljɛf] RZECZOW. m

Haut-Rhin [ˊoʀɛ͂] RZECZOW. m

là-haut [lao] PRZYSŁ.

1. là-haut (au-dessus):

dort [o. da] hinauf
dort [o. da] oben

2. là-haut (dans le ciel):

dort [o. da] oben

Très-Haut [tʀɛo] RZECZOW. m

hautfondNO <hautfonds> [ˊofɔ͂], haut-fondOT <hauts-fonds> RZECZOW. m

hautparleurNO <hautparleurs> [ˊopaʀlœʀ], haut-parleurOT <haut-parleurs> RZECZOW. m

haut-de-forme [ˊod(ə)fɔʀm] RZECZOW. m inv

haut-le-cœur [ˊol(ə)kœʀ] RZECZOW. m inv

haut-le-corps <pl haut-le-corps> [ˊol(ə)kɔʀ] RZECZOW. m

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文