francusko » niemiecki

point1 [pwɛ͂] RZECZOW. m

3. point (tache):

Punkt m

4. point (dans une notation):

Punkt m

5. point ECON:

Punkt m
Prozent[punkt m ] nt

6. point (endroit):

Stelle ż

8. point (question):

Frage ż
Essential nt geh

11. point POL:

12. point MED:

13. point (pixel):

Zwroty:

Stärke ż
point mort TECH, AUT
point mort TECH, AUT
point mort ECON
Break-even-Punkt Fachspr.
au point mort AUT
à [un] tel point [ou à un point tel] que qn fait qc
so [o. derart] , dass jd etw tut

point1 [pwɛ͂]

point d'appui MILIT
Halt m
Start m
Einschlag[stelle ż ] m
Fermate ż
Ansicht ż
Meinung ż

point3 [pwɛ͂] PRZYSŁ. littér

point RZECZOW.

Hasło od użytkownika
point d'orgue m geh fig
Höhepunkt m fig
point d'orgue m geh fig

point-virgule <points-virgules> [pwɛ͂viʀgyl] RZECZOW. m

rond-point <ronds-points> [ʀɔ͂pwɛ͂] RZECZOW. m

I . poindre [pwɛ͂dʀ] CZASOW. nieprzech. (apparaître)

II . poindre [pwɛ͂dʀ] CZASOW. przech. fig littér (blesser)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文