OIL w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła OIL w angielski»francuski słowniku

1. oil:

OIL w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła OIL w angielski»francuski słowniku

jojoba oil [həʊˈhəʊbəˌɔɪl, Am hoʊˈhoʊ-] RZECZOW.

OIL Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

OIL z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła OIL w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文