détends-toi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła détends-toi w angielski»francuski słowniku

1. loose (not firm or tight) lit:

hang loose inf! Am

2. loose (free):

détends-toi w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文