Tłumaczenia dla hasła „eine“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

1. eine (jemand):

du bist mir eine(r)! fam

Zobacz też ein , ein , ein

1. ein (als Ziffer):

ein
ein
man

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文