l'impossible w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'impossible w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.impossible [ɛ̃pɔsibl] PRZYMIOT.

1. impossible (impensable, infaisable):

II.impossible [ɛ̃pɔsibl] RZECZOW. m

III.impossible [ɛ̃pɔsibl] WYKRZYK.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'impossible w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

l'impossible w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'impossible w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła l'impossible w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

l'impossible Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文